Onboarding

Onboarding handler om å introdusere en nyansatt til en virksomhet. Det er aktiviteter og opplæring som hjelper de nye til raskt å integreres på sin nye arbeidsplass. En god onboarding gir store fordeler både for nykommerne og ikke minst for virksomheten selv. 

Det er mange aktiviteter som går inn i onboarding-prosessen, fra jobbtilbudet til opplæring av arbeidsoppgaver, personaladministrasjon, organisasjonskultur, HMS osv. En god onboarding vil føre til at ansatte blir trygge og kompetente. Dette er selvfølgelig en fordel for virksomheten. 

En onboarding kan være enkelt og bare vare noen dager, mens andre kan ta lenger tid. I Systemfag har vi laget et opplegg for onboarding for nye ansatte og partnere. I bildet over (heading) ser dere hva som møter de nye i Systemfagskolen.no. Videre i dette innlegget kan du også se noen bilder som gir et innblikk i hvordan vi gjennomfører den nettbaserte delen av en onboarding her i Systemfag.

Disposisjon

Onboarding i Systemfag er bygget opp av tre kurs. I bildene nedenfor ser du noen av de moduler de nye må gjennomgå i kurset HMS- og Kvalitetsstyring.

Selve kursene

I bildet nedenfor ser vi hvordan selve kurene er bygget opp. 

Spørsmål underveis i opplæringen

Ved å stille spørsmål underveis og eventuelt ved avslutningen av en onboarding har vi kontroll på om de ansatte har forstått innholdet i kursene.